|     |    |   |   |   |    |    |    |

       
 

     ?    

        

 

750/..

= **750

: 0,65*1,32*750=643,5

643:)

                          

                   

   ?

    

   !

        

?

!

:

1.   250/300 ( / )

2. 1 250 :)

3. 250/300 ( / )

*

  !        

16:00 380-27-47 82 218             

 

350( 1*1,5; 5, )

!

 

 

 

 

 

 

 

! , 380-27-47.

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 Copyright 2012 <otk-okna.ru> .